FÉLIX BORCHARDT « Les Environs de Nice » L’Art el les Artislre, n. 75.