I)ECIC1IERIC I ffl, I A. DE LA GANDARA PORTRAIT DE M- LA PRINCESSE DE CHIMAY